همایش ملی زلزله،مدیریت بحران و دورنمای آینده

 

 

همایش ملی زلزله،مدیریت بحران و دورنمای آینده در 7 بهمن ماه 95 با حضور اندیشمندان ،پژوهشگران،محققین و اساتید مطرح و برجسته زلزله شناسی کشور برگزار شد.


در این همایش پروفسور مهدی زارع،دکتر پیمان همامی،دکتر علی اکبر یحیی آبادی ، دکتر مرتضی بسطامی،دکتر عبدالرضا سروقد مقدم و دکتر غلامعلی جوان دولویی حضور داشتند و به تبیین و بررسی هر چه بیشتر محورهای همایش یعنی ناپایداری های زمین در زلزله ، بهسازی لرزه ای سازه های موجود ، اثرات ساختگاه در طرح لرزه ای ، هشدارهای پیش از وقوع و آموزش همگانی، طراحی و ساخت و ساز در حوزه نزدیک گسل ، مدیریت بحران و امداد و نجات بعد از وقوع زلزله، فناوری های نوین در طراحی و ساخت لرزه ای ، ارزیابی ، تاب آوری شریان های حیاتی در برابر زلزله ، تکنوتیک لرزه ای ، گسل های فعال و تحلیل خطر زلزله، آسیب پذیری لرزه ای سازه های ویژه ( سد ، پل ، تونل و دکل ) پرداختند. در روز دوم همایش نیز کارگاههای آموزشی نیز برگزار گردید و در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر آموزشی اعطاء گردید.

نظر 0
پیام بگذارید