حافظ صوتی

غزل شماره 1

الا یا ایها الساقی ادرکاساً و ناولها

غزل شماره 2

صلاح کار کجا و  من خراب کجا

غزل شماره 3

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

غزل شماره 4

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

غزل شماره 5

دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا

غزل شماره 6

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

غزل شماره 7

صوفی بیا که آینه صافی ست جام را

غزل شماره 8

ساقیا برخیز و در ده جام را

غزل شماره 9

رونق عهد شباب است دگر بستان را

غزل شماره 10

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما

غزل شماره 11

ساقی به نور باده برافروز جام ما