قبل
بعدی

دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه ای هستید؟

پیشنهاداتی برای آموزش سخنرانی

پیشنهاداتی برای آموزش فن بیان

استرس سخنرانی
51%
تخفیف

کنترل استرس سخنرانی و صحبت در جمع از دیدگاه Plato`s Cave

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان
490,000 تومان
99,000 تومان

کتاب صوتی

بخشی از فعالیت های ما