دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه ای هستید؟

پیشنهاداتی برای آموزش سخنرانی

پیشنهاداتی برای آموزش فن بیان

باشگاه صداسازی

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان
990,000 تومان

مدیریت و کنترل لهجه

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان
490,000 تومان
اصول
40%
تخفیف

یادگیری به شیوه ی هایلومورفیسم

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
120,000 تومان

کتاب صوتی

بخشی از فعالیت های ما