سارا قربانی

مدرس و مربی مهارت های ارتباطی و فن بیان کودک و نوجوان

دارای مدرک مستری آموزش کودک و نوجوان از  MPT  اتریش

مدیر اجرایی آموزشگاه آزاد هنرهای سینمایی آوا

نویسنده کتاب فن بیان کودک و نوجوان

نویسنده کتاب الکترونیکی  نوجوان شیرین بیان

کارشناس زبان آموزش انگلیسی

مربی و مدرس زبان خارجی